Accés amb certificat digital
Nova Versió Firmadoc Web 20.5.11
Aquesta versió de FirmadocWeb incorpora una bateria de millores que considerem molt interessants per a la gestió dels seus expedients: Nou mòdul de tasques i tràmits novetats en la creació de l'expedients, carpeta d'expedients actius etc.Si ho desitja pot veure els detall d'aquestes millores descarregant el nostre butlletí de novetats.
Firmadoc.Versión 20.5.11. Aytos Berger Levrault © 2019. Todos los derechos reservados