Accés amb certificat digital
Nova Versió Firmadoc Web 18.9.1026
Aquesta versió de FirmadocWeb incorpora una bateria de millores que considerem molt interessants per a la gestió dels seus expedients: Nou mòdul de tasques i tràmits novetats en la creació de l'expedients, carpeta d'expedients actius etc.Si ho desitja pot veure els detall d'aquestes millores descarregant el nostre butlletí de novetats.
Firmadoc.Versión 18.9.1026. Aytos Berger Levrault © 2017. Todos los derechos reservados